Flag Magyar

Absztrakt müvész

Szigorúan véve az absztrakt szó azt jelenti, hogy elválasztunk valamit valamitől, vagy megvonunk valamit, valami  mástól. A kifejezés olyan művészetre alkalmazható, amely tárgyon, alakon vagy tájon alapul, ahol a formákat leegyszerűsítették vagy sematizálták. Olyan művészetre is alkalmazzák, amely olyan formákat, például geometriai alakzatokat vagy gesztusjeleket használ, amelyeknek egyáltalán nincs forrásuk a külső vizuális valóságban. Ennek a „tiszta” absztrakciónak egyes művészei, előnyben részesítették az olyan kifejezéseket, mint a konkrét vagy a nem objektív művészet, de a gyakorlatban az absztrakt szót mindenhol használják, és a kettő közötti különbség nem mindig nyilvánvaló.
 

Az absztrakt művészetet gyakran úgy tekintik, mint amely erkölcsi dimenziót hordoz, mivel olyan erényeket képvisel, mint a rend, a tisztaság, az egyszerűség és a spiritualitás. Az 1900-as évek eleje óta az absztrakt művészet a modern művészet központi vonulatát képezi.
Ruth Collis: Szobrász, festő és tanár: "Az absztrakt olyan művészet, amelynek nincsenek felismerhető formái.
Beth Goldowitz: BFA a szobrászatban és sok éve művészként: "Az absztrakt művészet kifejezés némileg félrevezető. Valójában minden műalkotás, még a legpontosabb fotorealisztikus reprodukció is absztrakció. A művész absztrahált egy kétdimenziós képet a valódi háromdimenziós világot, és tovább szerkesztették, hogy egy adott festészeti stílushoz igazítsák. Még a reneszánsz, realista festmények is elvontnak számítottak ebben az értelemben. Példa: Wassily Kandinsky: “Sárga-piroskék”, Jackson Pollock “
drip technique” (csöpögtető, fröccsnető) müvei. Vagy akár Piet Mondrians, a vonalzóval készitett alkotásai melyek csak az alapszineket használta (piros, sárga, kék)  / Ez a stilus a szobrászatban is érvényes. Hires szobrászok alkottak un. “Abstract vagy Semi abstract” müveket. Például: Henry Moore, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, August Rodin vagy Alexander Calder, etc. Láss egy párat a leghiresebbektől:

Kandinsky Yellow Red Blue kicsi
42. Argentin Tango
Jackson Pollock - Action painting kicsi
Piet Mondrian kicsi

 Wassily Kandinsky   

Jackson Pollock

Piet Mondrian

Tango argentino

        Jean Tinguely                                    HenryMoore                                            Brancusi                                      In Rusty Red

Jean Tinguely 2
Moore 1
Brancusi 1
Abstr 3

 Az én saját absztrakta kisérleteim, példák:                                

95. Variations 1
96. Variations 2
97. Variations 3
99. Time & Space
171. Glass Objects

       Variation1                   Variation2                   Variation3                                  Time & Space                                      Glass Design

Website_Design_NetObjects_Fusion
Line
Copyright
Website_Design_NetObjects_Fusion
Huvud